Chú ý! Do nhu cầu cao đối với Member XXL, nguồn hàng của chúng tôi sắp hết. Đừng chần chừ, hãy đặt hàng ngay bây giờ và nhận gói miễn phí!

1. CHỌN GÓI BẠN MUỐN

vn.memberxxl.com

Mua 3 lọ và nhận 3 lọ miễn phí!

Lượng dùng 6 tháng

549999.50 ₫ / lọ

Tổng cộng: 3299997.00 ₫

vn.memberxxl.com

Mua 2 lọ và nhận 1 lọ miễn phí

Lượng dùng 3 tháng

733332.66 ₫ / lọ

Tổng cộng: 2199998.00 ₫

vn.memberxxl.com

Chỉ 1 lọ

Lượng dùng 1 tháng

1099999.00 ₫ / lọ

Tổng cộng: 1099999.00 ₫

2. NHẬP ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG CỦA BẠN

3. CHỌN PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4. XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN

Tổng tạm tính: 0.00
Vận chuyển: 0.00
Tổng cộng: 0.00